Energian säästö ja lämpökertoimet

Ulkoilmassa on todellakin lämpöenergiaa vielä pakkasellakin. Lämpöenergiaa on teoriassa aina absoluuttiseen nollapisteeseen (-273.15°C) saakka.

Ilmalämpöpumpussa sähköä kuluu kompressorin ja puhallinmoottoreiden pyöritykseen. Kylmäaineen välityksellä energiaa sitten siirretään ulkoa sisään tai päinvastoin. Tämä energian siirtäminen ilmalämpöpumpun avulla tulee käytännössä edullisemmaksi kuin lämpöenergian synnyttäminen sähkö- vastuksen avulla.

Lämpökerroin

Vanha Lämpökerroin COP jää pois käytöstä ja tilalle tulee vuovuinen lämpökerroin SCOP. Muutokset liittyvät Euroopan inionin ilmasto- ja energia tavoitteisiin 20-20-20, josta tavoitteena on, että vuonna 2020 käytetään 20% vähemmän primäärienergiaa, tuotetaan 20% vähemmän CO2 päästöja ja 20% kulutetusta energiasta tulee uusiutuvista energialähteistä, kuten lämpöpumpuista.


Lämpökertoimet (COP, SCOP)

Ilmalämpöpumpun hyötysuhde (COP = Coefficient Of Performance) kertoo kuinka tehokkaasti kulutettu sähköenergia saadaan muutettua lämpöenergiaksi. Tämä COP-arvo mitataan aina +7 asteen lämpötilassa. Tämän luvun perusteella yksistään ei voida päätellä kuinka hyvin laite todellisuudessa toimii talvella pakkasessa.

Esim. Merkintä COP 3 tarkoittaa, että 1kW ottoteholla saadaan tuotettua 3 kW lämpötehoa.

Nykypäivän (2012) laitteissa COP kertoimet ovat luokkaa 4,5-5,5.

SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) joka on lämmityskauden lämpökerroin. SCOP laskentaan erikseen kullekin määrätylle lämmityskaudelle (neljä eri ulkolämpötilaa), koska sovellettavat lämpötilavälit, perusmitoituslämpötilat ja mitoituskuormat ovat lämmityskausikohtaisia. Eurooppa on lisäksi jaettu kolmeen eri ilmastovyöhykkeeseen, Etelä-Euroopan lämpimän alueen laskenta perustuu Ateenan, Keski-Euroopan alueen Strasbourgin ja Pohjois-Euroopoan kylmän alueen laskenta Helsingin ilmasto-olosuhteisiin.

Uudessa energiamerkinnässä näytetään laitteen energialuokitus erikseen jakaiselle ilmastoalueelle. Samalla pumpullla voi olla kolme erilaista energialuokitusta, riippuen mihin ilmastovyöhykkeeseen laite asennetaan.

SCOP arvot ovat karkeasti 3,5 - 5 kertoimissa. Uudet energialuokat ilmoitetaan myös SCOP-kertoimen perusteella seuraavasti:

 

SCOP kertoimet ilmestyvät uusien tuotteiden tuote-esitteisiin vuosina 2012-2013.


Seuraavassa kuvassa on havainnoillistettu kuinka lämpökerroin (COP) muuttuu lämpötilan laskiessa (Taulukko vuodelta 2006)


Kylmäkertoimet (EER ja SEER)

Ilmalämpöpumpuille ja ilmastointileitteille ilmoitetaan myös EER (Energy Efficiency Ratio) eli kylmäkerroin. Mitä korkeampi luku sitä energiataloudellisempi laite on.

Esim. Lukema 4 EER tarkoittaa, että yhdellä sähköverkosta otetulla kilowatilla on tuotettu 4 kilowattia jäähdytystehoa.

Hyvä EER-lukema on 3,5 ->

SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) on jäähdytyksen vuotuinen kylmäkerroin.

 

Jotta laite säästäisi itsensä takaisin on sen toimittava myös talvella! Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy opastaa teitä oikean laitteen valinnassa, jonka jälkeen hoidamme laitteen myynnin lisäksi myös sen asennuksen ja tarvittavan huollon.