Äänitaso

Sisäyksikön äänitaso voi olla hitaalla puhallinnopeudella vain 20 dB, jota tuskin kuulee. Tosin ilmavirtakin on hyvin pieni. (= laiteen teho).

Esitteissä ilmoitetut äänitasot ovat aina alhaisimmillaan mitattuja tasoja.

Äänitaso on suoraan verrannollinen sisäyksikön läpikulkevaan ilmamäärään (tehokkuuteen). Siksi esitteiden perusteella voi olla hankala vertailla "mikä laite on sitten hiljaisin". Laatutuotteiden äänitasoissa ei ole suurtia eroja. Näissä laitteissa "ylimääräiset kilinät ja kolinat" eivät kuulu asiaan, vaan äänitaso muodostuu sisäyksikön lävitse kulkevasta ilmamäärästä. Sisäyksiköissä on yleisesti noin 3-5 puhallinnopeutta. Näitä nopeuksia ohjataan helposti kaukosäätimellä.

Joistakin lämpöpumppu-malleita löytyy ns. "sleep-mode", jolla laitteen äänitaso lasketaan käytännössä kuulumattomaksi (ei kovaa ilmavirtausta). Tämä on hyvä ominaisuus, mikäli sisäyksikkö on asennettu esim. makuuhuoneeseen.

Kun sisäyksikön äänitasot ovat alhaisimmillaan luokkaa 20 dB - 30 dB, niin olemme normaalilla "hiljaisella toiminnalla". Keskimmäisellä nopeudella ollaan 25 dB - 32 dB tuntumassa, niin hyvä. Täydellä teholla laitteen äänitaso nousee noin 40 dB - 45 dB:n tuntumaan.

Ulkoyksikön äänitaso on myös hiljainen noin 45-49 dB . Luonnon pohjakohina on yleensä voimakkaampi, joten parin metrin päässä ei ulkoyksikön ääntä enää kuule. (tämä koskee laadukkaita lämpöpumppuja).

Esimerkkeinä:

Puheen kuuluvuuden äänitasoista yhden metrin etäisyydeltä ovat kuiskaus n. 40 dB, tavallinen
puheääni n. 60 dB ja huuto n. 85 dB. Ääni vaimenee etäisyyden kasvaessa äänilähteestä.